En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

407 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Ethics in Indigenous Research : Past Experiences - Future Challenges

Anna-Lill Drugge

Samiska studier, nr 7

Etik i forskning relaterad till urfolk har under de senaste decennierna blivit alltmer omdiskuterad i en global kontext. Dekoloniserande teorier och metoder har erhållit legitimitet och prestige, urfolksforskare har utmanat forskningens huvudfåror genom att tillföra nya perspektiv och kritiska ställningstaganden som uppmuntrat andra forskare oavsett ursprung att reflektera över sina egna positioner inom de koloniala akademiska och sociala strukturerna som de arbetar inom. Denna utveckling har tagit olika fart i olika områden. På den svenska sidan av Sápmi börjar nu forskningsetik diskuteras på en regelbunden basis.

I denna bok, som är resultatet av en internationell konferens, skriver 25 författare i 10 kapitel om sina erfarenheter samt vikten av etik och kollaborativ forskning när det gäller urfolksrelaterade frågor, framförallt inom Sápmi.
Ethics in Indigenous Research

ISBN 9789176014578

Häftad

205 sidor

Utgiven 2016

Språk eng

Pris från 407 kr