En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

Slut

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun : jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

Ulf Lundström

Nordsvenska, nr 23

Kräkånger, Istermyrliden, Lossmen, Jäppnästjärnliden... Vad betyder dessa och många andra namn i Skelleftebygden? I den här avhandlingen ges tolkningar av sockennamn, bynamn och namn på bydelar, gårdar, fäbodar och fiskelägen i Bureå, Burträsk och Lövånger i Skellefteå kommuns södra del. Här har man talat inte bara nordiska dialekter utan också både finska och samiska, och detta lämnar en del avtryck i ortnamnsskatten.

Tolkningarna av namnen bygger på äldre skriftformer av ortnamn från historiska källor och uttalsformer som finns vid dialektarkiven. Men många av ortnamnstolkningarna vilar dessutom på uppgifter som författaren fått genom sina många meddelare i Skelleftebygden. I intervjuer har en mängd uppgifter om topografiska och kulturhistoriska förhållanden och gamla ord och uttryck samlats in som nu kunnat läggas till grund för tolkningarna. Med hjälp av kartor och fotografier illustreras på många ställen de naturförhållanden som ligger bakom namnbildningarna. I boken presenteras i särskilda kapitel ortnamnens huvudleder och de många nybyggesnamn som tillkom i bygderna under 1700- och 1800-talet.

Studien utgör Ulf Lundströms doktorsavhandling som läggs fram i ämnet nordiska språk vid Umeå universitet. Författaren är till vardags verksam som lokalhistoriker vid Skellefteå museum och engagerad i kommunens många kulturhistoriska föreningar.
Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun

ISBN 9789186438500

Häftad

349 sidor

Utgiven 2015

Språk swe

Pris från 532 kr