An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 240

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Låt mig ha kvar mitt språk

Raija Kangassalo, Ingmarie Mellenius (red.)

Skrifter från moderna språk, no. 11

SUKKA är ett nätverk grundat 1994 som mötesforum för forskare som intresserar sig för finsktalande barns språkutveckling. Ett centralt tema i de workshoppar som anordnas av SUKKA-nätverket har varit revitaliseringen av minoritetsspråk i Norden. Inom nätverket har särskilt diskuterats frågor som rör språkplanering på både samhälls- och individnivå liksom hur minoritetssamhället bör vara utformat för att svara mot barnens och ungdomarnas behov.

Låt mig ha kvar mitt språk är den tredje rapporten från SUKKA-nätverket. Artiklarna i denna samling behandlar främst språk- och identitetsutvecklingen hos barn och ungdomar som tillhör de nordiska minoriteterna och frågor kring hur utbildningsväsendet tar hand om dessa barn. Artikelförfattarna är nordiska forskare inom språk- och kulturvetenskap.
Låt mig ha kvar mitt språk

ISBN 9173054224

Soft cover

166 pages

Published 2003

Price from SEK 240