An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bygden, byarna och buan : Studier av bebyggelsenamnen i Hackås och Ovikens socknar, med ett särskilt avsnitt om fäbodnamnen

Josefin Devine

Nordsvenska, no. 28

De flesta har på känn att i ortnamnen finns en historia som är värd att berätta. Varför heter en by det ena eller det andra?

Ortnamnen är ett källmaterial som i många fall tar oss längre tillbaka i Sveriges historia än både medeltida brev och vikingatida runinskrifter, och studier av dem avslöjar både namnens ursprungliga betydelser och det sammanhang där de tillkommit. I Hackås och Oviken möter vi namn som vittnar om förkristen kult, svanfångst, gränsdragningar mellan bygder eller till och med enskilda, historiska invånare som Roald och Jacob.
Bygden, byarna och buan

ISBN 9789178554621

Soft cover

199 pages

Published 2021

Language swe

Price from SEK 283