An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 407

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Ethics in Indigenous Research : Past Experiences - Future Challenges

Anna-Lill Drugge

Samiska studier, no. 7

Etik i forskning relaterad till urfolk har under de senaste decennierna blivit alltmer omdiskuterad i en global kontext. Dekoloniserande teorier och metoder har erhållit legitimitet och prestige, urfolksforskare har utmanat forskningens huvudfåror genom att tillföra nya perspektiv och kritiska ställningstaganden som uppmuntrat andra forskare oavsett ursprung att reflektera över sina egna positioner inom de koloniala akademiska och sociala strukturerna som de arbetar inom. Denna utveckling har tagit olika fart i olika områden. På den svenska sidan av Sápmi börjar nu forskningsetik diskuteras på en regelbunden basis.

I denna bok, som är resultatet av en internationell konferens, skriver 25 författare i 10 kapitel om sina erfarenheter samt vikten av etik och kollaborativ forskning när det gäller urfolksrelaterade frågor, framförallt inom Sápmi.
Ethics in Indigenous Research

ISBN 9789176014578

Soft cover

205 pages

Published 2016

Language eng

Price from SEK 407