An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 385

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

Annika Norlund Shaswar

Nordsvenska, no. 21

Vad har sfi-studerande läst och skrivit tidigare i livet och vad läser
och skriver de i dag? Hur ser sambanden ut mellan vad de läser
och skriver i sina vardagsliv och inom sfi-utbildningen? Vad har de
sfi-studerandes identiteter för betydelse för hur de läser och skriver
och för deras lärande?

Dessa frågor undersöker Annika Norlund Shaswar i denna avhandling
där metoderna är inspirerade av etnografi. Intervjuer och
klassrumsobservationer har utförts med fem sfi-studerande kurder.
Undersökningen har sin teoretiska utgångspunkt i forskningsfältet
New Literacy Studies där läsande och skrivande ses som socialt
och kulturellt grundade praktiker.

Analyserna visar att deltagarnas identiteter är viktiga när de läser
och skriver, både i vardagslivet och i sfi-utbildningen. Om deras
identifikation stämmer överens med de identiteter de erbjuds inom
sfi-utbildningen ökar chansen att de ska delta aktivt och lära sig på
djupet. En central roll har här identiteter knutna till sådant de har
läst och skrivit tidigare i livet.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för språkstudier vid
Umeå universitet.
Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning

ISBN 9789188466877

Soft cover

387 pages

Published 2014

Language swe

Price from SEK 385