An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 533

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Svenskans beskrivning 31 : Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning

Ann-Catrine Edlund (red.), Ingmarie Mellenius (red.)

Nordsvenska, no. 19

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.

Den trettioförsta sammankomsten ägde rum i Umeå den 20-21 maj 2010. Konferensens tema var "Perspektiv på skrivande", vilket belystes i plenarföredragen samt i de workshoppar som hölls i samband med konferensen. De olika sektionsföredragen berörde en bredd av ämnen, som samtalsanalys, genreanalys, språkkontaktfenomen och svenskämnet i högskolan. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 29 av sektionsföredragen.
Svenskans beskrivning 31

ISBN 9789188466792

Soft cover

370 pages

Published 2011

Language swe

Price from SEK 533