An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 385

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

"Ja bare skrivar som e låter" : En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

Anna Greggas Bäckström

Nordsvenska, no. 20

"Hur langt ha ni kumi me motorin? Kyör försiktit nu tå". Det här är ett exempel på hur det kan se ut när en tonårig flicka i sydösterbottniska Närpes skriver sms på dialekt till sin pojkvän. Möjligheten att kommunicera via sms har gett dialekten vidgade användningsområden och därmed helt nya förutsättningar.

I och med den nya digitala teknologin har vi fått nya former för skrift, t.ex. sms och e-post. Det här är en studie av en grupp Närpesungdomar och deras skriftpraktiker på dialekt, ett skrivande som uppstått för att det fyller en funktion för dem som använder det och är en viktig identitetsmarkör.

Anna Greggas Bäckström är bördig från Närpes och detta utgör hennes doktorsavhandling i nordiska språk vid Umeå universitet.
"Ja bare skrivar som e låter"

ISBN 9789188466808

Soft cover

267 pages

Published 2011

Language swe

Price from SEK 385