An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 179

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Ett rum för dagen : En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö

Ann-Catrine Edlund

Kulturens frontlinjer, no. 53

Den 15 september 1939 noterar Julia Englund i sin dagbok: "I dag storma hela dagen och kom inte från land och inte dra näterna heller. Tack och lof Julia". Julia befinner sig på Hamnön i Luleå skärgård tillsammans med sin bror August för att fiska löja, men fisket måste ställas in på grund av alltför hård vind. Samma dag skriver Linnéa Johansson i Svanabyn, Dorotea, ner en kort dagboksnotering om dagens arbete: "Vi ladar in allt grönfoder". Tillsammans med gårdens folk avslutar den unga pigan Linnéa höstens skördearbete och grönfodret ladas in i myrladorna. Dessa kvinnor skriver regelbundet dagbok, i stort sett varje dag. Anteckningarna är vanligen kortfattat dokumenterande, men ibland finns inslag av mer reflekterande karaktär.

I Ett rum för dagen presenteras och analyseras de båda kvinnornas dagboksskrivande under 1930- och 1940-talet. I boken diskuteras drivkrafterna bakom kvinnornas skrivhandling. Här ställs dessutom frågor om sambandet mellan dagboksskrivande, identitet och handlingsutrymme. Dagboksanteckningarna ger oss samtidigt en unik inblick i två självförsörjande kvinnors vardag i Övre Norrland under mellankrigstiden. Julia försörjer sig genom att väva mattor och fiska, medan Linnéa arbetar som piga. Boken är rikt illustrerad med både äldre fotografier och nytagna fotografier, där skribenternas livsmiljöer dokumenteras.

Ann-Cathrine Edlund är universitetslektor i nordiska språk vid Umeå universitet och har tidigare publicerat boken Sälen och Jägaren.
Ett rum för dagen

ISBN 9789188466655

Hard cover

281 pages

Published 2007

Language swe

Price from SEK 179