An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 225

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Svea folk i Babels land : Svensk identitet i Kanada under 1900-talets första hälft

Carina Rönnqvist

Kulturens frontlinjer, no. 48

Svenskarna i Kanada assimilerades in i det anglokanadensiska samhället i samma hastiga takt som minnet av hemlandet bleknade. Denna etablerade bild av utvecklingen nyanseras i Carina Rönnqvists bok om svensk-kanadensarnas etniska medvetenhet. Nationalistiska tankegångar,, ofta artikulerade i den rikssvenska retoriken, lät sina ekon ljuda även i Kanadas svenskbygder. På liknande sätt som i USA växte det också fram svensk-kanadensiska församlingar, sekulära föreningar och organisationer, såväl som en etnisk press. Problemet att hålla svenskheten vid liv skulle emellertid visa sig vara betydligt större i Kanada än i det gamla Svensk-Amerika.

Svea folk i Babels land belyser svenskt identitetsskapande i Kanada under 1900-talets första hälft. Detta var på många sätt en dynamisk period med stora slitningar mellan nationella enhetssträvan hos den kanadensiska staten och etnisk kraftsamling hos invandrargrupperna. Samtidigt pågick en moderniserings- och sekulariseringsprocess, där kyrkan som tidigare fungerat som en sammanhållande institution alltmer förlorade sin självklara status. I denna utveckling valde de svenska invandrarna ett pragmatiskt förhållningssätt.
Svea folk i Babels land

ISBN 9188466590

Soft cover

369 pages

Published 2004

Language swe

Price from SEK 225