An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 199

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Att göra sin stämma hörd : Svenska Samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950-1962

Patrik Lantto

Kulturens frontlinjer, no. 47

När Svenska Samerna Riksförbund/Sámiid Riikkasearvi (SSR) bildades tisdagen den 3 oktober 1950 markerade detta inledningen på en ny utveckling för samernas politiska mobilisering i Sverige. Under den första halvan av 1900-talet hade avsaknaden av en riksorganisation hämmat samerörelsen i dess arbete, framför allt var möjligheterna att skapa en kontinuitet i arbetet och föra en fortlöpande dialog med statsmakterna begränsade. Genom tillkomsten av riksförbundet förändrades situationen och samerörelsen kunde nu agera med en växande styrka. I denna bok följs SSR:s utveckling under perioden 1950-1962 med speciellt fokus på fyra områden, dels närings- och rättighetsfrågor, dels vilken bild av det samiska som förbundet presenterade utåt, dels hur SSR behandlade och betraktade olika samiska grupper, dels hur statsmakterna reagerade på förbundets tillträde på den samepolitiska arenan och vilket genomslag organisationen fick för sina krav.
Att göra sin stämma hörd

ISBN 9188466582

Soft cover

255 pages

Published 2003

Language swe

Price from SEK 199