An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 149

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Industrialismens Skellefteå

Torbjörn Danell, Sven Gaunitz, Ulf Lundström

Kulturens frontlinjer, no. 37

Vad gjorde Skellefteregionen till en utpräglad företagarbygd? Boken försöker ge ett svar genom att behandla två epoker, en förindustriell och en industriell, i ljuset av den tredje, som vi är just uppe i, den postindustriella. I alla tider har man ställt sig frågan om företagandets villkor och hur man ska kunna skaffa sig sin försörjning. Något av detta vill vi förmedla i denna bok. Den handlar om Skellefteå och Skellefteregionen, och den handlar därför också om hela världen.
Industrialismens Skellefteå

ISBN 9188466485

Soft cover

493 pages

Published 2002

Language swe

Price from SEK 149