Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Nordsvenska

Historia och språkhistoria

Historia och språkhistoria

Daniel Andersson ed., Lars-Erik Edlund ed., Susanne Haugen ed., Asbjørg Westum ed.

2016

ISBN: 9789188466907

Nordsvenska no. 25

SEK 250
Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun

jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn

Ulf Lundström

2015

ISBN: 9789186438500

Nordsvenska no. 23

SEK 532
Critical literacy i svensk klassrumskontext

Critical literacy

i svensk klassrumskontext

Berit Lundgren ed., Ulla Damber ed.

2015

ISBN: 9789176012024

Nordsvenska no. 22

SEK 293
Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning

En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

Annika Norlund Shaswar

2014

ISBN: 9789188466877

Nordsvenska no. 21

SEK 385

"Ja bare skrivar som e låter"

En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

Anna Greggas Bäckström

2011

ISBN: 9789188466808

Nordsvenska no. 20

SEK 385
Svenskans beskrivning 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning

Svenskans beskrivning 31

Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning

Ann-Catrine Edlund ed., Ingmarie Mellenius ed.

2011

ISBN: 9789188466792

Nordsvenska no. 19

SEK 533
Språkets gränser – och verklighetens Perspektiv på begreppet gräns

Språkets gränser – och verklighetens

Perspektiv på begreppet gräns

Daniel Andersson ed., Lars-Erik Edlund ed.

2012

ISBN: 9789188466785

Nordsvenska no. 18

SEK 272
Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor Könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv

Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor

Könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv

Daniel Andersson

2009

ISBN: 9789188466754

Nordsvenska no. 17

SEK 175
Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Susanne Haugen ed., Lars-Erik Edlund ed.

2009

ISBN: 9789188466716

Nordsvenska no. 16

SEK 175
Tal om terror Säkerhetspolitisk retorik i Sverige och Ryssland hösten 2001

Tal om terror

Säkerhetspolitisk retorik i Sverige och Ryssland hösten 2001

Maria Dahlin

2008

ISBN: 9789188466730

Nordsvenska no. 15

SEK 175
Att vänja sig till det svenska språket Studier av en individuell skriftspråkig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1646-1668

Att vänja sig till det svenska språket

Studier av en individuell skriftspråkig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1646-1668

Solbritt Hellström

2008

ISBN: 9789188466723

Nordsvenska no. 14

SEK 175
Från bautasten till bautastor Studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

Från bautasten till bautastor

Studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

Susanne Haugen

2007

ISBN: 9789188466693

Nordsvenska no. 13

SEK 175
The Dynamics of Second Language Learning A longitudinal and qualitative study of an adult's learning of Swedish

The Dynamics of Second Language Learning

A longitudinal and qualitative study of an adult's learning of Swedish

Nils Granberg

2001

ISBN: 9188466426

Nordsvenska no. 12

SEK 175