Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Kulturens frontlinjer

Ett rum för dagen En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö

Ett rum för dagen

En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö

Ann-Catrine Edlund

2007

ISBN: 9789188466655

Kulturens frontlinjer no. 53

SEK 179
Ecclesia Plantanda Swedishness in Colonial America

Ecclesia Plantanda

Swedishness in Colonial America

Richard Lindmark

2005

ISBN: 9188466647

Kulturens frontlinjer no. 52

SEK 149
Blick för kultur Idéhistoriska aspekter på etnologisk och arkeologisk kulturforskning i Sverige under 1900-talet

Blick för kultur

Idéhistoriska aspekter på etnologisk och arkeologisk kulturforskning i Sverige under 1900-talet

Richard Pettersson

2004

ISBN: 9188466639

Kulturens frontlinjer no. 51

SEK 149
Reading, Writing, and Schooling Swedish Practices of Education and Literacy, 1650-1880

Reading, Writing, and Schooling

Swedish Practices of Education and Literacy, 1650-1880

Daniel Lindmark

2004

ISBN: 9188466612

Kulturens frontlinjer no. 49

SEK 225
Svea folk i Babels land Svensk identitet i Kanada under 1900-talets första hälft

Svea folk i Babels land

Svensk identitet i Kanada under 1900-talets första hälft

Carina Rönnqvist

2004

ISBN: 9188466590

Kulturens frontlinjer no. 48

SEK 225
Att göra sin stämma hörd Svenska Samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950-1962

Att göra sin stämma hörd

Svenska Samernas Riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950-1962

Patrik Lantto

2003

ISBN: 9188466582

Kulturens frontlinjer no. 47

SEK 199
Entreprenörskap i ett lokalt perspektiv Några teoretiska överväganden och empiriska exempel

Entreprenörskap i ett lokalt perspektiv

Några teoretiska överväganden och empiriska exempel

Torbjörn Danell, Sven Gaunitz, Martha Hellgren

2003

ISBN: 9188466574

Kulturens frontlinjer no. 46

SEK 80
Teaterspridningen till Skellefteå 1852-1911

Teaterspridningen till Skellefteå 1852-1911

Eeva Andersen

2003

ISBN: 9188466566

Kulturens frontlinjer no. 45

SEK 100
När språk och kulturer möts

När språk och kulturer möts

Heidi Hansson ed., Raija Kangassalo ed., Daniel Lindmark ed.

2002

ISBN: 9188466558

Kulturens frontlinjer no. 44

SEK 225
Kriminalitet i gränsland Om synliga och mindre synliga gränser samt två grova våldsbrott i Tornedalen vid 1800-talets mitt

Kriminalitet i gränsland

Om synliga och mindre synliga gränser samt två grova våldsbrott i Tornedalen vid 1800-talets mitt

Ulf Drugge

2003

ISBN: 9188466531

Kulturens frontlinjer no. 43

SEK 80
Religious Education in History Confessional and Inter-Confessional Experiences

Religious Education in History

Confessional and Inter-Confessional Experiences

Daniel Lindmark ed.

2003

ISBN: 9188466523

Kulturens frontlinjer no. 42

SEK 75
Kvinnoliv och måltidsglädje Kosthåll och resurser inom det nordliga rummet

Kvinnoliv och måltidsglädje

Kosthåll och resurser inom det nordliga rummet

Phebe Fjellström

2002

ISBN: 9188466450

Kulturens frontlinjer no. 40

SEK 249
Novation i norr Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791-1890

Novation i norr

Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791-1890

Linnea Gustafsson

2002

ISBN: 9188466507

Kulturens frontlinjer no. 39

SEK 194
Conflict and Cooperation in the North

Conflict and Cooperation in the North

Kristiina Karppi ed., Johan Eriksson ed.

2002

ISBN: 9188466493

Kulturens frontlinjer no. 38

SEK 275
Industrialismens Skellefteå

Industrialismens Skellefteå

Torbjörn Danell, Sven Gaunitz, Ulf Lundström

2002

ISBN: 9188466485

Kulturens frontlinjer no. 37

SEK 149

"De verkar te å gå bakåt"

Språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial

Gunvor Flodell

2002

ISBN: 9188466469

Kulturens frontlinjer no. 36

SEK 149
Kulturmöten i Lappmarken Förhandlingar från ett symposium i Vilhelmina den 28-29 september 2000

Kulturmöten i Lappmarken

Förhandlingar från ett symposium i Vilhelmina den 28-29 september 2000

Anna Karolina Greggas ed., Lars-Erik Edlund ed.

2001

ISBN: 9188466442

Kulturens frontlinjer no. 35

SEK 50
Både finsk och svensk Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939

Både finsk och svensk

Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939

Lars Elenius

2001

ISBN: 9188466434

Kulturens frontlinjer no. 34

SEK 125
Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 A Multi-Scale Approach

Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000

A Multi-Scale Approach

Anna-Lena Axelsson

2001

ISBN: 9157660670

Kulturens frontlinjer no. 33

SEK 40
Tiden börjar på nytt En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950

Tiden börjar på nytt

En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950

Patrik Lantto

2000

ISBN: 9188466418

Kulturens frontlinjer no. 32

SEK 180
Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen

Entreprenörskap i industrialismens gränsområde?

En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen

Torbjörn Danell

2000

ISBN: 918846640X

Kulturens frontlinjer no. 31

SEK 125
Levda rum och beskrivna platser Former för landskapsidentitet

Levda rum och beskrivna platser

Former för landskapsidentitet

Anders Häggström

2000

ISBN: 9172033541

Kulturens frontlinjer no. 30

SEK 125
Education and Colonialism Swedish Schooling Projects in Colonial Areas, 1638-1878

Education and Colonialism

Swedish Schooling Projects in Colonial Areas, 1638-1878

Daniel Lindmark ed.

2000

ISBN: 9188466388

Kulturens frontlinjer no. 29

SEK 50
Gårdsgärdor och tegskiftesåker Resursutnyttjande och kulturellt inflytande i det gamla landskapet Västerbotten

Gårdsgärdor och tegskiftesåker

Resursutnyttjande och kulturellt inflytande i det gamla landskapet Västerbotten

Birgitta Roeck Hansen

2002

ISBN: 918846637X

Kulturens frontlinjer no. 28

SEK 59
Tre kulturer i möte

Tre kulturer i möte

Lars-Göran Tedebrand ed., Lars-Erik Edlund ed.

2001

ISBN: 9188466361

Kulturens frontlinjer no. 27

SEK 59

"Anders Andersson hade eld i sin tjärdal"

En analys av Jonas Åströms dagböcker 1686-1891

Lena Sandberg

2000

ISBN: 9188466345

Kulturens frontlinjer no. 26

SEK 40
Vetenskap som politik K. B. Wiklund, staten och samerna under 1900-talets första hälft

Vetenskap som politik

K. B. Wiklund, staten och samerna under 1900-talets första hälft

Christer Karlsson

2000

ISBN: 9188466337

Kulturens frontlinjer no. 25

SEK 59
Skellefteå socken 1650-1790

Skellefteå socken 1650-1790

Ulf Lundström ed.

2001

ISBN: 9188466329

Kulturens frontlinjer no. 24

SEK 299
Kontinuitet och förändring i regionala rum Förhandlingar från ett symposium arrangerat av

Kontinuitet och förändring i regionala rum

Förhandlingar från ett symposium arrangerat av "Kulturgräns norr" den 15-16 mars 1999

Anna Karolina Greggas ed., Lars-Erik Edlund ed.

2000

ISBN: 9188466310

Kulturens frontlinjer no. 23

SEK 50
Kulturgräns norr Studier av kulturella förändringsprocesser på ett nordskandinaviskt område

Kulturgräns norr

Studier av kulturella förändringsprocesser på ett nordskandinaviskt område

Lars-Erik Edlund ed., Anna Karolina Greggas ed.

2000

ISBN: 9188466302

Kulturens frontlinjer no. 22

SEK 55
Bilden av det samiska Samerna och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt

Bilden av det samiska

Samerna och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt

Kjell-Arne Brändström

2000

ISBN: 9171918493

Kulturens frontlinjer no. 21

SEK 55
Sápmi i förändringens tid En studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv

Sápmi i förändringens tid

En studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv

Andrea Amft

2000

ISBN: 9188466280

Kulturens frontlinjer no. 20

SEK 126
Två uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster

Två uppsatser om nordsvenska giftermålsmönster

Anders Brändström, Birger Winsa

2001

ISBN: 9188466272

Kulturens frontlinjer no. 19

SEK 94
Swedishness Reconsidered Three Centuries of Swedish-American Identities

Swedishness Reconsidered

Three Centuries of Swedish-American Identities

Daniel Lindmark ed.

1999

ISBN: 9188466256

Kulturens frontlinjer no. 18

SEK 65
Natur i norr Historiska studier i gränser, vetenskap och miljö

Natur i norr

Historiska studier i gränser, vetenskap och miljö

Christer Nordlund

1999

ISBN: 9188466221

Kulturens frontlinjer no. 17

SEK 75
Skogssamiska studier Möten i kultur och näringar 1650-1800

Skogssamiska studier

Möten i kultur och näringar 1650-1800

Bertil Marklund

1999

ISBN: 9188466213

Kulturens frontlinjer no. 16

SEK 35
Traditionella bruksbåtar i Västerbotten Om båttyper och deras gränser

Traditionella bruksbåtar i Västerbotten

Om båttyper och deras gränser

Ulf Lundström

1998

ISBN: 9188466183

Kulturens frontlinjer no. 15

SEK 45
Skogshistoriska studier i Skelleftetrakten Sex uppsatser om Skellefteskogens och den tidiga skogsindustrins historia

Skogshistoriska studier i Skelleftetrakten

Sex uppsatser om Skellefteskogens och den tidiga skogsindustrins historia

Per André

1998

ISBN: 9188466415

Kulturens frontlinjer no. 14

SEK 35
Kulturkonfrontation i Lappmarken Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar

Kulturkonfrontation i Lappmarken

Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar

Kristina Kram ed., Peter Sköld ed.

1998

ISBN: 9188466159

Kulturens frontlinjer no. 13

SEK 80

"Vi" och "dom" i norra Sverige

Nutida identifikationsmönster och moderniseringsstrategier i ord och sak

Kristina Kram ed.

1998

ISBN: 9188466140

Kulturens frontlinjer no. 12

SEK 35
Mål i norr Två artiklar om nutida dialektförhållanden i norra Sverige

Mål i norr

Två artiklar om nutida dialektförhållanden i norra Sverige

Lisa Eriksson, Gunvor Flodell

1998

ISBN: 9188466132

Kulturens frontlinjer no. 11

SEK 65
Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland

Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland

Jörgen Björklund

1998

ISBN: 9188466116

Kulturens frontlinjer no. 10

SEK 25
Skelleftebygden som kulturgräns för företagande En studie av företagsutvecklingen i Skelleftebygden under 200 år

Skelleftebygden som kulturgräns för företagande

En studie av företagsutvecklingen i Skelleftebygden under 200 år

Torbjörn Danell

1998

ISBN: 9188466108

Kulturens frontlinjer no. 9

SEK 25
Var går gränsen? Metoder vid kartläggning av kulturgränser i immigrantsamhällen

Var går gränsen?

Metoder vid kartläggning av kulturgränser i immigrantsamhällen

Carina Rönnqvist

1998

ISBN: 9188466094

Kulturens frontlinjer no. 8

SEK 35
Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien Två uppsatser

Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien

Två uppsatser

Olavi Korhonen, Birger Winsa

1997

ISBN: 9188466086

Kulturens frontlinjer no. 7

SEK 45
Puritanismen och lättsinnet Fem föredrag om folkläsning

Puritanismen och lättsinnet

Fem föredrag om folkläsning

Daniel Lindmark

1997

ISBN: 9188466078

Kulturens frontlinjer no. 6

SEK 45
Germania och Moder Svea Kulturella möten och gränser

Germania och Moder Svea

Kulturella möten och gränser

Kurt Genrup

1997

ISBN: 918846606X

Kulturens frontlinjer no. 5

SEK 45
Bönder och borgerlighet i festseder och matvanor En etnologisk studie i kulturgränser utifrån Skellefteå

Bönder och borgerlighet i festseder och matvanor

En etnologisk studie i kulturgränser utifrån Skellefteå

Lars Olov Sjöström

1997

ISBN: 9188466051

Kulturens frontlinjer no. 4

SEK 25
Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

Ulf Lundström

2004

ISBN: 9188466604

Kulturens frontlinjer no. 3

SEK 384
Kartan i kulturforskningens tjänst En artikelsamling

Kartan i kulturforskningens tjänst

En artikelsamling

Lars-Erik Edlund ed.

1997

ISBN: 9188466035

Kulturens frontlinjer no. 2

SEK 35