Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning

En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
9789188466877
387 pages
1
2014
Nordsvenska no. 21

By Annika Norlund Shaswar

SEK 385

Vad har sfi-studerande läst och skrivit tidigare i livet och vad läser
och skriver de i dag? Hur ser sambanden ut mellan vad de läser
och skriver i sina vardagsliv och inom sfi-utbildningen? Vad har de
sfi-studerandes identiteter för betydelse för hur de läser och skriver
och för deras lärande?

Dessa frågor undersöker Annika Norlund Shaswar i denna avhandling
där metoderna är inspirerade av etnografi. Intervjuer och
klassrumsobservationer har utförts med fem sfi-studerande kurder.
Undersökningen har sin teoretiska utgångspunkt i forskningsfältet
New Literacy Studies där läsande och skrivande ses som socialt
och kulturellt grundade praktiker.

Analyserna visar att deltagarnas identiteter är viktiga när de läser
och skriver, både i vardagslivet och i sfi-utbildningen. Om deras
identifikation stämmer överens med de identiteter de erbjuds inom
sfi-utbildningen ökar chansen att de ska delta aktivt och lära sig på
djupet. En central roll har här identiteter knutna till sådant de har
läst och skrivit tidigare i livet.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för språkstudier vid
Umeå universitet.