Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Svenskans beskrivning 31

Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning

Svenskans beskrivning 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning
9789188466792
370 pages
2011
Nordsvenska no. 19

By Ann-Catrine Edlund (ed.), Ingmarie Mellenius (ed.)

SEK 533

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och diskuterats.

Den trettioförsta sammankomsten ägde rum i Umeå den 20-21 maj 2010. Konferensens tema var "Perspektiv på skrivande", vilket belystes i plenarföredragen samt i de workshoppar som hölls i samband med konferensen. De olika sektionsföredragen berörde en bredd av ämnen, som samtalsanalys, genreanalys, språkkontaktfenomen och svenskämnet i högskolan. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 29 av sektionsföredragen.