Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

"Ja bare skrivar som e låter"

En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms

9789188466808
267 pages
2011
Nordsvenska no. 20

By Anna Greggas Bäckström

SEK 385

"Hur langt ha ni kumi me motorin? Kyör försiktit nu tå". Det här är ett exempel på hur det kan se ut när en tonårig flicka i sydösterbottniska Närpes skriver sms på dialekt till sin pojkvän. Möjligheten att kommunicera via sms har gett dialekten vidgade användningsområden och därmed helt nya förutsättningar.

I och med den nya digitala teknologin har vi fått nya former för skrift, t.ex. sms och e-post. Det här är en studie av en grupp Närpesungdomar och deras skriftpraktiker på dialekt, ett skrivande som uppstått för att det fyller en funktion för dem som använder det och är en viktig identitetsmarkör.

Anna Greggas Bäckström är bördig från Närpes och detta utgör hennes doktorsavhandling i nordiska språk vid Umeå universitet.