Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Dialektala terrängords semantik

Dialektala terrängords semantik
000000000
98 pages
1987
DIABAS no. 2

SEK 100

I denna volym, som är en rapport från ett minisymposium i Umeå i december 1986, står de dialektala terrängordens semantik i centrum. Nio forskare från Sverige, Norge och Finland belyser här enskilda terrängords betydelseutveckling, terrängordförrådets struktur inom ett avgränsat semantiskt område, terrängordförrådets utveckling inom ett flerspråkigt område m.m.