Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Blick för kultur

Idéhistoriska aspekter på etnologisk och arkeologisk kulturforskning i Sverige under 1900-talet

Blick för kultur Idéhistoriska aspekter på etnologisk och arkeologisk kulturforskning i Sverige under 1900-talet
9188466639
122 pages
2004

By Richard Pettersson

SEK 149

Tidig folklivsforskning eller etnologiska studier av "kultur" utifrån materiella objekt och dess utbredningsområden, utgör en central tematik i denna skrift. Under de senaste tvåhundrafemtio åren har artefakter och avgränsande miljöer i stigande grad tjänat som källmaterial för svensk kulturhistoria. Dessa kulturtolkningar har tillskrivits en rumslig utbredning som därmed projicerats på en enskild region eller på riket/nationen som helhet. Föreliggande skrift vill kommentera hur föreställningar om det "svenska" alternativt "den regionala kulturen", har behandlats och uttryckts under stor del av 1900-talet. Utgångspunkten är således en idé- och vetenskapshistorisk studie av materiell och miljöbaserad kulturtolkning. Utifrån folklivsforskningens fältbaserade kulturstudier - med jämförande inslag från arkeologisk kulturteori och miljötolkning - har analysen satts i relation till rådande uppfattningar om ras, kynne och etnicitet.

Med föresatsen att tolka och skildra den svenska "kärnkulturen" gav sig folklivsforskare som Sigurd Erixon, med adepter, ut i fält med kamera och frågelistor. Vad var det man kartlade? Vad ville man förmedla genom kartbildernas kulturgränser och föremålstyper? Och hur hanterade forskarna problemet att tolka social kultur med hjälp av topografiskt orienterade föremålsstudier?