Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Novation i norr

Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791-1890

Novation i norr Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791-1890
9188466507
300 pages
2002

By Linnea Gustafsson

SEK 194

Alfronia, Malachina och Fredrian är några av de dopnamn som kommer in i Skelleftebygdens namnskick 1791-1890. Vilka var de namngivare som introducerade nya namn och namngivningsmönster i Skellefteområdet under den aktuella tiden? Vilka dopnamn spreds till andra namngivare och hur växer flernamnssystemet fram under 1700- och 1800-talet?

Linnea Gustafsson ger svar på dessa och andra frågor i denna bok där Skelleftebygdens nya dopnamn står i centrum. Analysen sker ur ett socialt perspektiv och borgerskapets, arbetargruppens, agrara skikts och ogifta mödrars val av dopnamn fokuseras.

Linnea Gustafsson är språkvetare och verksam vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet.