Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Industrialismens Skellefteå

Industrialismens Skellefteå
9188466485
493 pages
2002

By Torbjörn Danell, Sven Gaunitz, Ulf Lundström

SEK 149

Vad gjorde Skellefteregionen till en utpräglad företagarbygd? Boken försöker ge ett svar genom att behandla två epoker, en förindustriell och en industriell, i ljuset av den tredje, som vi är just uppe i, den postindustriella. I alla tider har man ställt sig frågan om företagandets villkor och hur man ska kunna skaffa sig sin försörjning. Något av detta vill vi förmedla i denna bok. Den handlar om Skellefteå och Skellefteregionen, och den handlar därför också om hela världen.