Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Entreprenörskap i industrialismens gränsområde?

En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen

Entreprenörskap i industrialismens gränsområde? En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen
918846640X
239 pages
2000

By Torbjörn Danell

SEK 125