Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Skellefteå socken 1650-1790

Skellefteå socken 1650-1790
9188466329
987 pages
2001

By Ulf Lundström (ed.)

SEK 299

I boken följs samtliga byar, hemman, soldatrotar och nybyggen i Skellefteå gamla socken under åren 1650-1790. Boken behandlar ett område i Västerbottens län som innefattas av Skellefteå och Norsjö kommuner utom Burträsks och Lövångers församlingar. Här finns ägare och andra personer på de olika enheterna angivna samt uppgifter om flyttningar, kreatur, mantal och notiser från domböcker. I bokens första del redogörs bl.a. för jordbruk, handel, hantverk, sjöfart, fiske, andra näringar, kolonisation, etniska grupper, kommunikationer, kyrkoliv, namnskick, territoriell indelning och gränser av varjehanda slag samt flyttningar och kontakter med andra områden. Boken ges ut inom projektet Kulturgräns norr vid Umeå universitet och ett yttersta syfte är att kartlägga områdets gränser och se hur skillnaden mellan "vi" och "dom" har uppfattats. Finns det kulturgränser i området och hur lång hävd har dessa skiljelinjer som är osynliga i landskapet?