Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650

Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650
9188466604
672 pages
2004

By Ulf Lundström

SEK 384

I boken följs samtliga byar och hemman i Skellefteå gamla socken under åren 1539-1650. Boken behandlar ett område i Västerbottens län som omfattas av Skellefteå och Norsjö kommuner utom Burtrasks och Lövångers församlingar. Här finns ägare och andra personer på de olika enheterna angivna samt uppgifter om flyttningar, kreatur, mantal och notiser från domböcker. I bokens första del redogörs bl.a. för jordbruk, handel, hantverk, sjöfart, fiske, andra näringar, etniska grupper, namnskick, territoriell indelning och gränser av varjehanda slag samt flyttningar och kontakter med andra områden. Boken ges ut inom projektet Kulturgräns norr vid Umeå universitet och ett yttersta syfte är att kartlägga områdets gränser och se hur skillnaden mellan "vi" och "dom" manifesteras. Finns det kulturgränser i området och hur lång hävd har dessa skiljelinjer som är osynliga i landskapet? Boken utges här i en andra upplaga.