Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer

Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
9789188466716
177 pages
2009
Nordsvenska no. 16

By Susanne Haugen (ed.), Lars-Erik Edlund (ed.)

SEK 175

Den 16-18 november 2006 arrangerades i Umeå ett symposium om namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer på uppdrag av den Nordiska kommittén för namnforskning (NORNA). Vid symposiet hölls fjorton föredrag, och elva av dem publiceras här.

Uppsatserna belyser ett flertal aspekter rörande namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Perspektiven är många, de teoretiska och metodologiska förhållningssätten växlar, personnamn såväl som ortnamn fokuseras, och både äldre och senare tiders empirier kommer i blickfånget.

Nordiska förhållanden och likartade förhållanden i andra delar av världen behandlas, något som tillför viktiga komparativa aspekter.

Volymen har redigerats av Lars-Erik Edlund och Susanne Haugen, forskare vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.