Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Att vänja sig till det svenska språket

Studier av en individuell skriftspråkig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1646-1668

Att vänja sig till det svenska språket Studier av en individuell skriftspråkig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1646-1668
9789188466723
294 pages
2008
Nordsvenska no. 14

By Solbritt Hellström

SEK 175

När Jämtland år 1645 blir svenskt, efter att under närmare 500 år tillhört Norge och Danmark, blir prästerna av drottning Kristina uppmanade att övergå till svenskt språk. Vid denna tid för kyrkoherde Olof Bertilsson i Offerdal noggranna anteckningar över dop, lysningar, trolovningar, vigslar, begravningar och övrig tjänsteförrättning. Det första året efter övertagande sker inga skriftspråkliga förändringar i kyrkoboken. Efter representation vid riksdagen de första månaderna 1647 börjar däremot en ständigt pågående förändringsprocess. Först och mest markant förändras patronymika på -son, från den tidigare använda danska formen -sen till det svenska -son. Förändringar sker även i ort- och personnamn och i ord som är centrala inom kyrkan. Det danska ordet bededag ersätts vid officiellt utlysta böndagar allt oftare av det svenska ordet bönedag.

I avhandlingen undersöker Solbritt Hellström den skriftspråkliga övergången från danska till svenska i Olof Bertilssons kyrkobok. Resultatet diskuteras utifrån en kodteori som behandlar skapandet och omskapandet av individuella ortografiska kodsystem.

Solbritt Hellström är språkvetare och verksam vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.