Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Från bautasten till bautastor

Studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

Från bautasten till bautastor Studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)
9789188466693
462 pages
2007
Nordsvenska no. 13

By Susanne Haugen

SEK 175

I den senaste utgåvan av Svenska Akademiens Ordlista (2006) finns för första gången två uppslagsord på bauta-. Förutom bautasten finns den förstärkande förleden bauta-, aktuell i svenskan i sammansättningar som t.ex. bautabokhylla och bautastor. Ordleden bauta- har en oklar etymologi. År 1664 lånades den in i svenskan från isländskan i formen bautasten i Olof Verelius' översättning av Götriks och Rolfs saga. Sedan dess har bauta- funnits i svenskan.

I avhandlingen undersöker Susanne Haugen ordet bautasteinn och andra ord bildade med baut- i fornvästnordiskan, introduktionen av bautasten i svenskan år 1664, den därpå följande etableringen av ordet och det moderna svenska bruket av den förstärkande förleden bauta-. Detta bruk kopplas till serietidningen Asterix.

Susanne Haugen är språkvetare och är verksam vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet.