Delivery information
eddy.se ab

ISS books are distributed
by eddy.se ab.

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Share |

Låt mig ha kvar mitt språk

Låt mig ha kvar mitt språk
9173054224
166 pages
2003

By Raija Kangassalo, Ingmarie Mellenius (ed.)

SEK 240

SUKKA är ett nätverk grundat 1994 som mötesforum för forskare som intresserar sig för finsktalande barns språkutveckling. Ett centralt tema i de workshoppar som anordnas av SUKKA-nätverket har varit revitaliseringen av minoritetsspråk i Norden. Inom nätverket har särskilt diskuterats frågor som rör språkplanering på både samhälls- och individnivå liksom hur minoritetssamhället bör vara utformat för att svara mot barnens och ungdomarnas behov.

Låt mig ha kvar mitt språk är den tredje rapporten från SUKKA-nätverket. Artiklarna i denna samling behandlar främst språk- och identitetsutvecklingen hos barn och ungdomar som tillhör de nordiska minoriteterna och frågor kring hur utbildningsväsendet tar hand om dessa barn. Artikelförfattarna är nordiska forskare inom språk- och kulturvetenskap.